1. Chiến lược
2. Thương hiệu
3. Ứng dụng KPI/BSC – Mô hình quản lý hiện đại (Viettel Post, GHTK, GHN … đang áp dụng rất thành công)
4. Marketing – Sales
5. Tài liệu tham khảo
6. Đối tác:
6.1 Đối tác hàng không
6.2 Đối tác đường bộ
6.3 Đối tác đường sắt
6.4 Đối tác đường biển
6.5 Đối tác quốc tế
6.6 Đối tác chuyển hàng nước ngoài về việt nam
6.7 Đối tác xe tải nội thành
7. Nhà cung cấp:
7.1 In ấn
7.2 Đồng phục
7.3 Nguyên vật liệu
7.4