Danh sách phần mềm ứng dụng cho lĩnh vực chuyển phát nhanh:
1. DMS – Phần mềm chuyển phát nhanh:
2. CRM – Phần mềm Chăm sóc khách hàng
3. Call Center – Phần mềm Tổng đài
4. HRM – Phần mềm quản lý nhân sự
5. MDS – Phần mềm Marketing Kỹ thuật số
5.1 Phần mềm Marketing Online: FB, Zalo, Instagram.
5.2 Phần mềm Landing Page.
5.3 Phần mềm Quét và gửi SMS, Mail;
6. Thiết kế website: WordPress, Flatform khác
7. Thiết kế nhận diện thương hiệu: Các đối tác freelancer chất lượng giá tiết kiệm. 
8. Phần mềm Quản lý công việc
9. Phần mềm hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn: